Katalog

Palniki

Produkty wycofane

Polityka Prywatności

BALTUR szanuje prywatność

BALTUR szanuje prywatność klientów i jest zobowiązana do jej ochrony. Informacje te są dostarczane w celu rozpowszechnienia zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych i ujawnienia sposobu ich gromadzenia i ich wykorzystania.
Informacja jest tylko dla BALTUR internetowej i stron internetowych nie innych, które mogą być osiągnięte przez użytkownika w wyniku połączenia.
Informacje o poufności danych osobowych jest dostępna na BALTUR strony głównej i na dole każdej strony witryny.

"Właściciel" leczenia

Po konsultacji z tej strony mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania.
"Właściciel" ich leczenia jest BALTUR SpA z siedzibą w Cento (Fe), Via Ferrarese 10.

Miejsce przetwarzania danych

Leczenie związane z usługami na tej stronie są w biurach BALTUR SpA i są obsługiwane przez personel procesora lub innych oskarżony o sporadycznych czynności konserwacyjnych.
Brak danych z serwisu WWW jest ujawniana.
Dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy wystąpią o wysyłkę materiałów informacyjnych ust biuletyny, CD-ROM, biuletyny, raporty roczne, odpowiedzi na pytania, i środki, itd..) Wykorzystywane są jedynie do wykonania usługi lub potrzebną pomoc i są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do tego celu.

Rodzaje danych

Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania służącego do korzystania z tego strona nabyć, w czasie ich normalnej eksploatacji, niektóre dane osobowe, których transmisja jest ukryte w protokołach komunikacyjnych Internetu.
Te informacje nie są zbierane, aby wiązać się z konkretnymi osobami, ale ze swej natury mogą, poprzez przetwarzanie i stowarzyszeń z danych przechowywanych przez osoby trzecie, do identyfikacji użytkowników.
Ta kategoria danych zawiera adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, URI (Uniform Resource Identifier) ​​z żądanych zasobów, czas złożenia wniosku, Metoda stosowana w celu przedstawienia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, itd..) i innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.
Dane te są używane tylko w celu uzyskania anonimowe statystyki dotyczące wykorzystania witryny i kontrolować jego prawidłowe funkcjonowanie i jest usuwany natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie.

Dane dostarczone dobrowolnie przez
Opcjonalne, jednoznacznych i dobrowolne adresy e-mail wymienione na tej stronie pociąga za sobą kolejne przejęcia nadawcy, niezbędne do odpowiadania na wnioski oraz wszelkie inne dane zawarte w wiadomości.
Szczegółowe informacje podsumowanie będzie stopniowo zgłoszone lub wyświetlane na stronach internetowych poświęconych szczególności usług na żądanie.

Cookie
Nie używamy cookies do przekazywania danych osobowych, ani nie używać trwałych plików cookie jakiegokolwiek rodzaju, lub inne systemy śledzenia użytkowników.
Tylko użytkownicy, którzy uwierzytelnić się na stronie przy użyciu loginu i hasła (login), witryna korzysta z tak zwanych ciasteczek sesyjnych (złożony z liczb losowych generowanych przez BALTUR serwera WWW dla każdej sesji klienta aktywnego). Ich stosowanie jest ograniczone wyłącznie do przesyłania identyfikatora, który pozwala utrzymać uznanie użytkowników, którzy zalogowali się na czas trwania sesji, nie gromadzi danych osobowych w jakikolwiek sposób. Te cookies są tymczasowe i wygasa, gdy użytkownik wychodzi z przeglądarki.

Opcjonalnie dostarczanie danych
Oprócz określony dla danych nawigacji, użytkownik ma prawo do świadczenia danych osobowych zawartych w formularzu wniosku do BALTUR SpA lub wskazany w kontaktach z biurem z ubiegania się o materiał informacyjny i inne komunikaty.
Ich brak może sprawić, że niemożliwe do spełnienia żądania.

Metoda leczenia

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi na czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.
Szczególne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie danych, nielegalne lub niewłaściwe zastosowanie i nieuprawnionym dostępem.

Prawa stron zainteresowanych

Ci, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie w celu uzyskania potwierdzenia, czy dane te i znać treść i pochodzenie, sprawdzić ich poprawność lub zażądać jej integrację lub aktualizację, lub sprostowania, wykreślenie, transformację w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, i przeciwstawić w każdym przypadku, w uzasadnionych przypadkach, ich leczenia.

Wnioski należy kierować do BALTUR SpA - Kierownik Danych Osobowych - Via Ferrarese, 10 - 44042 Cento 


 

YouTube Facebook

Strefa Partnera
E-mail:
Hasło:
Proszę czekać...
Proszę czekać...